Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Prijeđi na sadržaj
Pravila

Autorska prava

Autorska prava

Prvo pravilo autorskih prava

Autori bi trebali prenositi samo videozapise koje su sami izradili ili za čiju upotrebu imaju dopuštenje. To znači da ne bi smjeli prenositi videozapise koje nisu sami izradili niti upotrebljavati sadržaj čija autorska prava pripadaju nekom drugom, kao što su pjesme, isječci programa zaštićenih autorskim pravima ili videozapisi drugih korisnika.

Što je poštena upotreba?

Poštena upotreba doktrina je u američkom pravu koja omogućuje upotrebu materijala zaštićenih autorskim pravima u određenim okolnostima bez dobivanja dopuštenja vlasnika autorskih prava. Međutim, poštena upotreba utvrđuje se u svakom pojedinačnom slučaju, a u različitim zemljama vrijede različita pravila o tome kada se materijal smije upotrijebiti bez dopuštenja vlasnika autorskih prava. U SAD-u se poštenom upotrebom mogu smatrati komentari, kritike, istraživanja, predavanja ili novinsko izvješćivanje, no to može ovisiti o situaciji.

Izradili smo YouTube audiozbirku koja autorima omogućuje da upotrebljavaju kvalitetnu glazbu i zvučne efekte bez rizika.

Kako vlasnici prava mogu slati pritužbe zbog kršenja autorskih prava?

Svi korisnici imaju pristup YouTubeovim alatima za upravljanje autorskim pravima pomoću kojih vlasnici prava mogu kontrolirati svoj materijal na YouTubeu zaštićen autorskim pravima. Surađujemo s vlasnicima prava i povezujemo ih s odgovarajućim značajkama na temelju količine njihovog sadržaja zaštićenog autorskim pravima na YouTubeu i resursa koje namjenjuju odgovornom upravljanju svojim sadržajem online. Naš paket za upravljanje autorskim pravima pruža brojne načine na koje vlasnici prava mogu slati pritužbe zbog kršenja autorskih prava.

Web-obrazac

Najjednostavniji način uklanjanja neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima ručno je slanje obavijesti o autorskim pravima putem našeg obrasca za DMCA (Zakon o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću). Taj je alat najbolje rješenje za većinu korisnika: otvoren je za sve i dostupan na svakom jeziku.

Copyright Match Tool

Copyright Match Tool pomoću tehnologije provjere podudarnosti putem Content ID-ja pronalazi ponovne prijenose videozapisa na YouTubeu. Može mu pristupiti više od 1.500.000 kanala, a pronalazi gotovo identične ponovne prijenose izvornih autorovih videozapisa na drugim YouTube kanalima i omogućuje autoru da odabere što želi poduzeti: može zatražiti uklanjanje videozapisa, poslati poruku prenositelju videozapisa ili jednostavno arhivirati podudaranje ako ne želi poduzimati nikakve radnje. Svaki korisnik s dokazanom poviješću uspješnog uklanjanja na temelju zakona DMCA putem našeg web-obrasca može zatražiti pristup tom alatu slanjem našeg javnog obrasca.

Content ID

Content ID rješenje je koje pružamo onima s najsloženijim potrebama upravljanja pravima. To je naš sustav za provjeru digitalnih otisaka koji nositeljima prava omogućuje da sadržaj na koji imaju isključiva prava prenesu kao referentnu datoteku, nakon čega provjerava podudaraju li se videozapisi koji se prenose na YouTube s tim sadržajem. Kad korisnik prenese sadržaj, Content ID u bazi podataka traži podudarne videozapise. Ako pronađe podudaranje, poduzima se radnja na temelju unaprijed definiranih pravila koja postavlja vlasnik autorskih prava:

  • Blokiranje prikaza cijelog videozapisa. Ako vlasnik autorskih prava blokira videozapis, autor ne dobiva opomenu zbog kršenja autorskih prava.
  • Unovčavanje videozapisa prikazivanjem oglasa na njemu, uz dijeljenje prihoda s prenositeljem u nekim slučajevima.
  • Praćenje statističkih podataka o gledanosti videozapisa.

U većini slučajeva to znači da nositelji prava ne trebaju slati zahtjeve za uklanjanje tih videozapisa zbog kršenja autorskih prava; umjesto toga, dobivaju priliku da uključe unovčavanje i prikazuju oglase na videozapisima koji se nastavljaju prikazivati.

Koju radnju YouTube poduzima u slučaju kršenja autorskih prava?

Ako vlasnik autorskih prava pošalje važeću pritužbu na temelju zakona DMCA putem našeg web-obrasca, uklanjamo predmetni videozapis i izričemo opomenu zbog kršenja autorskih prava. Ako korisnik dobije tri opomene zbog kršenja autorskih prava tijekom 90 dana, uklanjamo njegov račun i povezane kanale. Nudimo i alate koji autorima pomažu pri rješavanju dobivenih opomena zbog kršenja autorskih prava, uključujući čekanje da opomena istekne nakon 90 dana, slanje zahtjeva za njezino povlačenje ili slanje odgovora na pritužbu.

Content ID funkcionira na drukčiji način. U slučaju podudaranja između referentne datoteke i novog prijenosa, dolazi do "polaganja prava". Na temelju postavke koju je u Content ID-ju odabrao vlasnik, primjenjujemo pravilo praćenja, unovčavanja ili blokiranja, no ne izričemo opomenu zbog kršenja autorskih prava.