Tarife i cijene za Azure Active Directory

Odaberite verziju koja najbolje odgovara vašoj tvrtki

Azure Active Directory dostupan je u četiri izdanja. U tablici u nastavku pogledajte značajke koje su dio svakog izdanja.

Azure Active Directory Free

Azure Active Directory Free Besplatno
 

Besplatno izdanje servisa Azure AD obuhvaćeno je pretplatom na komercijalne internetske servise kao što su Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform i druge.1

Office 365

Office 365 Besplatno

Dodatne značajke servisa Azure AD obuhvaćene su pretplatama Office 365 E1, E3, E5, F1 i F3.2

Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory Premium P1 €5.60
po korisniku mjesečno
Cijena bez poreza.

Azure AD Premium P1, dostupan u sklopu pretplate Microsoft 365 E3, nudi besplatnu 30-dnevno probno razdoblje. Pretplatnici na Azure i Office 365 mogu kupiti Azure AD Premium P1 putem interneta.

Azure Active Directory Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 €8.40
po korisniku mjesečno
Cijena bez poreza.

Azure AD Premium P2, dostupan u sklopu pretplate Microsoft 365 E5, nudi besplatnu 30-dnevno probno razdoblje. Pretplatnici na Azure i Office 365 mogu kupiti Azure AD Premium P2 putem interneta.

Usporedba značajki proizvoda iz sustava Microsoft Office
Naziv značajke Azure Active Directory Free Office 365 Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Provjera autentičnosti, jedinstvena prijava i višestruka provjera autentičnosti (MFA)

Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
included
included

Provjera autentičnosti u oblaku
(prolazna provjera autentičnosti, sinkronizacija sažetaka lozinki)

included
included
included
included

Vanjska provjera autentičnosti

(Active Directory Federation Services ili vanjski pristup putem drugih davatelja identiteta)

included
included
included
included

Neograničena jedinstvena prijava (SSO)3

included
included
included
included

Višestruka provjera autentičnosti (MFA)4

included
included
included
included

Bez lozinki

(Windows Hello za tvrtke, Microsoft Authenticator, integracije sigurnosnih ključeva FIDO25)

included
included
included
included

Ugovor o razini usluge6

not included
not included
included
included

Prilagodljiva stranica za prijavu korisnika

nije obuhvaćeno

Pristup aplikacijama

Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
included
included

SaaS aplikacije s modernom provjerom autentičnosti

(aplikacije iz galerije aplikacija servisa Azure AD, SAML i OAUTH 2.0)

included
included
included
included

Dodjela grupa aplikacijama

Djelomično obuhvaćeno

Djelomično obuhvaćeno

included
included

Otkrivanje aplikacija u oblaku (Microsoft Defender for Cloud Apps)7

Djelomično obuhvaćeno

Djelomično obuhvaćeno

included
included

Proxy aplikacije za lokalnu provjeru autentičnosti sustava Windows, utemeljenu na zaglavlju i integriranu provjeru autentičnosti sustava Windows

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Partneri za siguran hibridni pristup8

(Kerberos, NTLM, LDAP, RDP i SSH provjera autentičnosti)

included
included
included
included

Autorizacija i uvjetni pristup

Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
included

Kontrola pristupa utemeljena na ulogama (RBAC)

included
included
included
included

Uvjetni pristup

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Ograničeni pristup sustavu SharePoint

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Upravljanje trajanjem sesija Saznajte više

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Zaštita identiteta

(rizične prijave, rizični korisnici, uvjetni pristup utemeljen na procjeni rizika)

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included

Prilagođeni sigurnosni atributi

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Administracija i hibridni identitet

Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
included
included

Upravljanje korisnicima i grupama

included
included
included
included

Napredno upravljanje grupama

(dinamične grupe, pravila imenovanja, istek, zadana klasifikacija)

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Sinkronizacija direktorija – Azure AD Connect (sinkronizacija i sinkronizacija u oblaku)

included
included
included
included

Izvješća servisa Azure AD Connect Health9

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Delegirana administracija – ugrađene uloge

included
included
included
included

Globalna zaštita lozinkama i upravljanje njima – samo korisnici u oblaku

included
included
included
included

Globalna zaštita lozinkama i upravljanje njima – lozinke bez mogućnosti prilagodbe, korisnici koji se sinkroniziraju putem lokalnog servisa Active Directory

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Licenca za klijentsko pristupanje korisnika za Microsoft Identity Manager10

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Sinkronizacija korisnika s više klijenata

Nije obuhvaćeno

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Samostalne akcije krajnjih korisnika

Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
included

Portal za pokretanje aplikacija (Moje aplikacije)

included
included
included
included

Korisničke zbirke aplikacija u odjeljku Moje aplikacije

included
included
included
included

Portal za samostalno upravljanje računom (Moj račun)

included
included
included
included

Samostalna promjena lozinki za korisnike u oblaku

included
included
included
included

Samostalno ponovno postavljanje i promjena/otključavanje lozinki pomoću lokalnog vraćanja

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Pretraživanje samostalnih aktivnosti prijava i izvješćivanje o njima

nije obuhvaćeno

included
included
included

Samostalno upravljanje grupama (Moje grupe)

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Samostalno upravljanje pravima (Moj pristup)

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included

Upravljanje identitetima

Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
included

Automatska dodjela korisničkih resursa aplikacijama

included
included
included
included

Automatska dodjela grupnih resursa aplikacijama

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Dodjela resursa utemeljena na ljudskim potencijalima

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Uvjeti korištenja atesta

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Pristup certifikatima i recenzijama

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included

Upravljanje pravima

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included

Privileged Identity Management (PIM), pravodobni pristup

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included

Zapisivanje događaja i izvješćivanje o njima

Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
included

Osnovna izvješća o sigurnosti i korištenju

included
included
included
included

Napredna izvješća o sigurnosti i korištenju

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Zaštita identiteta: slabe točke i rizični računi

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included

Zaštita identiteta: istraživanje rizičnih događaja, povezivanje sa SIEM-om

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included

Zaposlenici za komunikaciju s klijentima

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Prijava u SMS

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Odjava sa zajedničkog uređaja

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Portal za delegirano upravljanje korisnicima (Moje osoblje)

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

included
included

Vanjski identiteti

Pogledajte cijene

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

Azure AD Domain Services (virtualizirani Active Directory)11

Pogledajte cijene

 

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

nije obuhvaćeno

Najčešća pitanja

|

Potrebna vam je pretplata na Azure ili Office 365. Možete koristiti postojeću pretplatu ili postaviti novu, a zatim se putem vjerodajnica prijaviti na portal sustava Microsoft 365 da biste kupili licence za Azure AD. Saznajte više.

Da biste upravljali licencama Azure Active Directory Premium P1 ili Premium P2 odnosno Enterprise Mobility + Security, prijavite se putem vjerodajnica ili saznajte više.

Licence Enterprise Mobility + Security E3 obuhvaćaju Azure Active Directory Premium P1. Licence Enterprise Mobility + Security E5 obuhvaćaju Azure Active Directory Premium P2.

Podrška i ugovor o razini usluge

Tehnička podrška za Azure Active Directory dostupna je putem podrške za Azure. Podrška za upravljanje naplatom i računima bez dodatnih troškova. Saznajte više.

 

Ugovor o razini usluge (SLA): Izdanja Azure Active Directory Premium od 1. travnja 2021. jamče 99,99-postotnu učinkovitu mjesečnu dostupnost. Besplatni servisi, npr. Azure Active Directory Free, nemaju SLA. Dodatne informacije potražite na stranici servisa Azure SLA.

1. Besplatno izdanje platforme Azure AD obuhvaćeno je pretplatom na komercijalne internetske servise kao što su Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform i druge u državama u kojima se prodaju.
2. Dodatne značajke servisa Azure AD obuhvaćene su pretplatama na Office 365 E1, E3, E5, F1 i F3 u državama u kojima se prodaju.
3. Uz besplatno izdanje platforme Azure AD krajnji korisnici kojima je dodijeljen pristup aplikacijama softvera kao servisu (SaaS) mogu dobiti pristup putem jedinstvene prijave neograničenom broju aplikacija u oblaku. Za lokalne aplikacije potreban je proxy aplikacije servisa Azure AD ili integracije sigurnih hibridnih partnerstava, što je dostupno uz Azure AD Premium P1 i Premium P2.
4. Načini provjere autentičnosti i mogućnosti konfiguracije ovise o pretplati. Saznajte više.
5. Partneri za sigurnosne ključeve FIDO2.
6. Odredbe i uvjeti za ugovore o razini usluge.
7. Da biste pristupili značajkama otkrivanja aplikacija u oblaku, idite na portal za sigurnost aplikacija u oblaku i prijavite se pomoću vjerodajnica za Azure AD Premium P1. Korisnici pretplate Azure AD Premium P2 neće morati unositi vjerodajnice, nego će se automatski preusmjeriti.
8. Partneri za siguran hibridni pristup; za API za uvjetni pristup potrebna je pretplata Premium P1; za siguran hibridni pristup za riskantni korisnički API potrebna je pretplata Premium P2.
9. Za prvi agent za nadzor potrebna je barem jedna licenca. Za svaki dodatni agent potrebno je 25 dodatnih inkrementalnih licenci. Agenti za nadzor servisa Azure AD Federation Services, Azure AD Connect i Azure AD Domain Services smatraju se zasebnim agentima.
10. Softverska prava za Microsoft Identity Manager Server dodjeljuju se s licencama za Windows Server (bilo koje izdanje). Budući da se Microsoft Identity Manager izvodi u sustavu Windows Server OS, sve dok je na poslužitelju instaliran valjan, licencirani primjerak sustava Windows Server, Microsoft Identity Manager može se instalirati i koristiti na tom poslužitelju. Za Microsoft Identity Manager Server nije potrebna zasebna licenca.
11. Cijene za Azure Active Directory Domain Services.