Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Jednostavno je prebaciti se sa preglednika Google Chrome

Svoje favorite, lozinke i ostale podatke preglednika možete brzo uvesti u Microsoft Edge. Za početak rada samo upišite edge://settings/importData u adresnu traku preglednika Microsoft Edge.

Isprobajte Microsoft Edge

Microsoft Edge za stolna računala

Način rada za djecu u pregledniku Microsoft Edge

Način pregledavanja samo za djecu

Način rada za djecu u pregledniku Microsoft Edge iskustvo je pregledavanja osmišljeno samo za djecu za sigurno istraživanje weba. Sadrži sadržaj prikladan za dob i ima kontrole za zaštitu privatnosti, koje vam daju bezbrižan rad, kad su vaša djeca na webu.

Privatnost u pregledniku Microsoft Edge