Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Roditeljski nadzor i postavke za YouTube Kids profile i nadzirane račune

Nadzirani račun je Google račun za dijete na kojem mu možete odobriti pristup YouTube Kidsu i/ili nadziranom doživljaju YouTubea. Ako ne želite izraditi nadzirani račun za dijete, možete izraditi profil na YouTube Kidsu. YouTube Kids prijavljenim roditeljima omogućuje izradu profila za dijete da bi ono moglo upotrebljavati YouTube Kids na svojim uređajima. Profili na YouTube Kidsu mogu se upotrebljavati samo s YouTube Kidsom. Možete odabrati najbolji doživljaj YouTubea za svoju obitelj, a na raspolaganju vam je nekoliko opcija roditeljskog nadzora i postavki.

Kad postavite Google račun za svoje dijete, možete postaviti roditeljski nadzor za YouTube Kids i/ili nadzirani doživljaj YouTubea putem sljedećih platformi:

 • YouTube: u roditeljskim postavkama putem postavki povezanog roditeljskog računa na YouTubeu
 • Family Link: u odjeljku YouTube Kids ili YouTube i YouTube Music u aplikaciji Family Link

Kada postavite djetetov profil na YouTube Kidsu, roditeljski nadzor za YouTube Kids možete postaviti putem sljedećih platformi:

 • YouTube: u roditeljskim postavkama putem postavki povezanog roditeljskog računa na YouTubeu
 • YouTube Kids: u roditeljskim postavkama

Pregled dostupnih opcija roditeljskog nadzora i postavki

Roditeljski nadzor i postavke za svoje dijete možete bilo kada pregledati i promijeniti putem YouTube Kidsa, YouTubea ili Family Linka. Postoje i neke postavke kojima vaše dijete može upravljati.

Upotreba YouTube Kidsa

Roditeljski nadzor i postavke za profile na YouTube Kidsu možete pregledati u YouTube Kidsu na sljedeći način:

 1. Odaberite ikonu lokota u kutu zaslona.
 2. Riješite zadatak množenja ili unesite svoju prilagođenu šifru.
 3. Odaberite Postavke "".
Napomena: neke postavke uređaja, kao što su emitiranje i prilagođena šifra, mogu se promijeniti bez odabira djetetovog profila.

Upotreba postavki za povezani roditeljski račun na YouTubeu

Da biste u postavkama YouTubea pregledali roditeljski nadzor i postavke za nadzirane doživljaje ili profile na YouTube Kidsu, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na YouTube povezanim roditeljskim računom.
 2. Odaberite svoju profilnu sliku .
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite Roditeljske postavke.
  1. Ako upotrebljavate računalo, odaberite Upravljanje postavkama za djecu pored odjeljka Roditeljske postavke.

Upotreba aplikacije Family Link

Da biste pregledali roditeljski nadzor i postavke za profile na YouTube Kidsu ili nadzirane doživljaje YouTubea putem Family Linka, učinite sljedeće:

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Family Link Family Link.
 2. Odaberite svoje dijete.
 3. Dodirnite Kontrole a zatim Ograničenje sadržaja a zatim YouTube.
  1. Promijenite djetetove postavke YouTube Kidsa u odjeljku Postavke za YouTube Kids.
  2. Promijenite djetetov nadzirani doživljaj u postavkama YouTubea, u odjeljku Postavke YouTubea.
  3. U odjeljku Opće postavke možete promijeniti postavke koje se odnose na YouTube i YouTube Kids.

Promjena pojedinačnih opcija roditeljskog nadzora i postavki

YouTube Kids ili nadzirani doživljaj YouTubea za svoje dijete možete skrojiti prema svojim potrebama tako da prilagodite određene roditeljske kontrole i postavke. Te kontrole i postavke omogućuju vam sljedeće radnje:

blokiranje ili dijeljenje sadržaja.

Blokiranje sadržaja:

Dijeljenje sadržaja: prijavite se na Google račun da biste dijelili videozapise i kanale s YouTubea s povezanim računima djece.
Promjena postavki kategorije sadržaja za djetetov profil na YouTube Kidsu ili nadziranog doživljaja na YouTubeu
Roditelji mogu odabrati na koji će se način birati sadržaj u YouTube Kidsu ili u nadziranom doživljaju na YouTubeu.

Na YouTube Kidsu promijenite postavku kategorije sadržaja za djetetov profil na YouTube Kidsu:

Napomena: osim onog s postavkom sadržaja koju odaberete za svoje dijete, na YouTube Kidsu bit će dostupan i sadržaj koji podijelite s djetetom u YouTubeu.
 1. Odaberite ikonu lokota u kutu zaslona.
 2. Riješite zadatak množenja ili unesite svoju prilagođenu šifru.
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite djetetov profil i unesite zaporku za svoj roditeljski račun.
 5. Odaberite Predškolci, Mlađa djeca, Starija djeca ili Samostalno odobravanje sadržaja.
  • Napomena: ako želite promijeniti postavku sadržaja u Samostalno odobravanje sadržaja, upotrijebite aplikaciju YouTube Kids.

Promjena djetetove postavke kategorije sadržaja za YouTube ili YouTube Kids na YouTubeu:

 1. Prijavite se na YouTube povezanim roditeljskim računom.
 2. Odaberite svoju profilnu sliku .
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite Roditeljske postavke.
 5. Odaberite djetetov profil ili račun.
 6. Ako želite promijeniti postavku sadržaja za nadzirani doživljaj na YouTubeu, učinite sljedeće:
  • U postavkama YouTubea odaberite UREDI pored Postavke sadržaja.
 7. Ako želite promijeniti postavku sadržaja za profil na YouTube Kidsu, učinite sljedeće:
  • U postavkama YouTubea odaberite UREDI pored opcije Postavke sadržaja.
   • Napomena: za promjenu postavke sadržaja u Samostalno odobravanje sadržaja upotrijebite aplikaciju YouTube Kids.

Ako upravljate Google računom svojeg djeteta putem Family Linka, postavku kategorije sadržaja za YouTube ili YouTube Kids možete promijeniti u aplikaciji Family Link:

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Family Link Family Link.
 2. Odaberite svoje dijete.
 3. Dodirnite Kontrole a zatim Ograničenje sadržaja a zatim YouTube.
  1. Djetetovu postavku sadržaja za YouTube Kids možete promijeniti u odjeljku Postavke za YouTube Kids.
  2. Postavku sadržaja za nadzirani doživljaj YouTubea za svoje dijete možete postaviti u odjeljku Postavke YouTubea.
Napomena: kad kliknete ili dodirnete naziv postavke sadržaja, prikazat će se pregled sadržaja koji je dostupan u okviru svake postavke sadržaja. Te postavke uvijek možete promijeniti.
Odobreni sadržaj samo na YouTube Kidsu

Uz tu postavku dijete može gledati samo videozapise, kanale i zbirke koje vi odaberete. Zbirke su videozapisi i kanali grupirani prema temama, kao što su znanost i glazba, koje su odabrali timovi za YouTube Kids ili naši partneri.

Uz tu postavku dijete ne može pretraživati videozapise na YouTube Kidsu.

YouTube Kids: How to approve what your kids can watch

Da biste promijenili postavku sadržaja djeteta u Samo odobren sadržaj, učinite sljedeće:

 1. Otvorite aplikaciju YouTube Kids na djetetovom uređaju.
 2. Dodirnite ikonu lokota u donjem kutu bilo koje stranice u aplikaciji.
 3. Riješite zadatak množenja ili unesite svoju prilagođenu šifru.
 4. Odaberite Postavke "".
 5. Odaberite djetetov profil i unesite zaporku za svoj roditeljski račun.
 6. Odaberite Samo odobren sadržaj da biste uključili tu značajku.
 7. Pregledajte informacije u skočnom prozoru Početak rada.
 8. Dodirnite Odaberi.
 9. Dodirnite ikonu na bilo kojoj zbirci, kanalu ili videozapisu da biste odobrili sadržaj koji želite omogućiti za svoje dijete.
 10. Za izlazak odaberite GOTOVO u crvenom okviru pri dnu zaslona.
Napomena: popis zbirki, kanala i videozapisa koje ste odobrili možete urediti u bilo kojem trenutku tako da ispod postavke Samo odobren sadržaj dodirnete Upravljanje. Dok odobravate sadržaj, možete pregledati kako će izgledati djetetov doživljaj upotrebe tako da dodirnite PREGLED. Opciju Samo odobren sadržaj možete i isključiti u bilo kojem trenutku u postavkama.
Isključivanje pretraživanja YouTube Kidsa

Ako isključite značajku pretraživanja, dijete možete ograničiti na manji skup videozapisa na YouTube Kidsu.

Ako je značajka pretraživanja isključena, dijete ne može pretraživati videozapise. Djetetov doživljaj ograničen je na videozapise i kanale koje je potvrdio YouTube Kids.

Kad je značajka pretraživanja uključena, dijete može pretraživati nove videozapise koji ga zanimaju među milijunima dostupnih videozapisa na YouTube Kidsu.

Napomena: postoji mogućnost da dijete pronađe nešto što ne biste htjeli da gleda. Takav sadržaj možete prijaviti za brzi pregled.

Ako želite isključiti značajku pretraživanja, postavite prekidač Dopusti pretraživanje na Isključeno u postavkama "".

Ako isključite pretraživanje, briše se povijest gledanja i pretraživanja za djetetov profil na YouTube Kidsu. Poništavaju se i Preporučeni videozapisi i popis Gledajte ponovo. Saznajte više o pretraživanju na YouTube Kidsu.

Pregled djetetove povijesti gledanja

Djetetovu povijest gledanja za YouTube Kids možete pregledati u odjeljku Gledajte ponovo.

Na djetetovom mobilnom uređaju ili tabletu učinite sljedeće:

 • Pri vrhu početnog zaslona dodirnite Gledajte ponovo "".

Na djetetovom računalu učinite sljedeće:

 • U gornjem kutu zaslona odaberite djetetovu profilnu sliku da biste pregledali videozapise s popisa Gledajte ponovo.

Napomena: u odjeljku Gledajte ponovo prikazuju se samo videozapisi pogledani na YouTube Kidsu na tom uređaju.

Djetetovu povijest gledanja za njegov nadzirani račun možete pregledati na djetetovom uređaju na sljedeći način:

 1. Otvorite stranicu Moja aktivnost.
 2. Odaberite Povijest na YouTubeu.
 3. Odaberite Upravljanje aktivnostima.
 4. Pomaknite se do prošlih aktivnosti.
Brisanje povijesti

Na YouTubeu možete izbrisati povijest gledanja i pretraživanja za djetetov račun na svim njegovim povezanim uređajima:

 1. Prijavite se na YouTube povezanim roditeljskim računom.
 2. Odaberite svoju profilnu sliku .
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite Roditeljske postavke.
 5. Odaberite djetetov profil ili račun.
 6. Odaberite Izbriši povijest.
 7. Da biste spremili izmjene, odaberite IZBRIŠI.

Možete i izbrisati djetetovu povijest te poništiti videozapise na popisima Preporučeno i Gledajte ponovo na YouTube Kidsu:

 1. Odaberite ikonu lokota u kutu zaslona.
 2. Riješite zadatak množenja ili unesite svoju prilagođenu šifru.
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite djetetov profil i unesite zaporku za svoj roditeljski račun.
 5. Odaberite Izbriši povijest.
 6. Da biste spremili promjene, odaberite U redu.
Onemogućavanje automatske reprodukcije

Automatsku reprodukciju za svoje dijete možete isključiti tako da odaberete Onemogućavanje automatske reprodukcije. Dijete ne može uključiti automatsku reprodukciju kad je ta postavka uključena.

Da biste onemogućili automatsku reprodukciju za svoje dijete na YouTubeu, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na YouTube povezanim roditeljskim računom.
 2. Odaberite svoju profilnu sliku .
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite Roditeljske postavke.
 5. Odaberite djetetov profil ili račun.
 6. Postavite opciju Onemogući automatsku reprodukciju na Uključeno.
Pauziranje povijesti gledanja
Možete spriječiti da se novi pregledi videozapisa upotrebljavaju kao signali za preporučivanje drugih videozapisa. YouTube Kids također će spriječiti upotrebu pregleda novih videozapisa kao signala za preporučene videozapise i popis Gledajte ponovo.

Da biste pauzirali djetetovu povijest gledanja na YouTube Kidsu, učinite sljedeće:

 1. Odaberite ikonu lokota u kutu zaslona.
 2. Riješite zadatak množenja ili unesite svoju prilagođenu šifru.
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite djetetov profil i unesite zaporku za svoj roditeljski račun.
 5. Postavite Pauziranje bilježenja povijesti gledanja na Uključeno.
 6. Da biste spremili promjene, odaberite U redu.

Da biste pauzirali djetetovu povijest gledanja na YouTubeu, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na YouTube povezanim roditeljskim računom.
 2. Odaberite svoju profilnu sliku .
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite Roditeljske postavke.
 5. Odaberite djetetov profil ili račun.
 6. Postavite Pauziranje bilježenja povijesti gledanja na Uključeno.
Pauziranje povijesti pretraživanja
Možete spriječiti da se novi pojmovi za pretraživanje upotrebljavaju kao signali za preporučivanje drugih videozapisa. YouTube Kids također će spriječiti upotrebu novih pojmova za pretraživanje kao signala za preporučene videozapise.

Da biste pauzirali djetetovu povijest pretraživanja na YouTube Kidsu, učinite sljedeće:

 1. Odaberite ikonu lokota u kutu zaslona.
 2. Riješite zadatak množenja ili unesite svoju prilagođenu šifru.
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite djetetov profil i unesite zaporku za svoj roditeljski račun.
 5. Postavite Pauziranje bilježenja povijesti pretraživanja na Uključeno.
 6. Da biste spremili promjene, odaberite U redu.

Da biste pauzirali djetetovu povijest pretraživanja na YouTubeu, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na YouTube povezanim roditeljskim računom.
 2. Odaberite svoju profilnu sliku .
 3. Odaberite Postavke "".
 4. Odaberite Roditeljske postavke.
 5. Odaberite djetetov profil ili račun.
 6. Postavite Pauziranje bilježenja povijesti pretraživanja na Uključeno.
YouTube Premium

Pretplata na YouTube Premium

Upotreba pogodnosti YouTube Premiuma na djetetovom profilu za YouTube Kids:

U aplikaciji YouTube Kids na djetetovom uređaju možete uključiti i izmijeniti pogodnosti YouTube Premiuma. Možete i ukloniti YouTube Premium iz aplikacije za djecu tako da dodirnete gumb Ukloni iz aplikacije. Uklanjanjem YouTube Premiuma uklonit će se i svi preuzeti YouTube videozapisi s uređaja.

Napomena: uklanjanje računa za YouTube Premium iz aplikacije YouTube Kids ne dovodi do uklanjanja računa s uređaja. Možda ste prijavljeni u druge Googleove aplikacije na tom uređaju.

Upotreba pogodnosti YouTube Premiuma s nadziranim računom djeteta:

Da biste mogli dijeliti pogodnosti YouTube Premiuma s nadziranim računom svojeg djeteta, trebate postaviti obiteljsku pretplatu na YouTube i biti njezin upravitelj.

U pozadini i offline

Dodirnite Reprodukcija u pozadini da biste postavili aplikaciju YouTube Kids tako da reproducira videozapise dok upotrebljavate druge aplikacije ili kad je zaslon uređaja isključen.

Uključite preuzimanja da biste spremili popis od najviše 24 videozapisa po profilu. Preuzete videozapise možete gledati kad niste povezani s internetom. Aplikacija odabire videozapise za preuzimanje sa sljedećih lokacija:

 • preporučeni videozapisi, na temelju povijesti gledanja vaše djece ili
 • ako nemamo dovoljno informacija, iz popularnih sadržaja na YouTube Kidsu.

Preuzeti videozapisi ažuriraju se automatski svaka 24 h. Postavka Spremanje samo putem Wi-Fija omogućuje uštedu mobilnih podataka jer sprječava aplikaciju da preuzima nove videozapise offline dok upotrebljavate mobilne podatke.

Izmijenite ograničenje prostora za pohranu i postavite kvalitetu koja će se upotrebljavati za preuzimanja. U načelu, videozapisi niže kvalitete zauzimaju manje prostora na uređaju, no njihova će slika pri reprodukciji možda biti manje jasna.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false
false
false
false