Microsoftov račun za prijavu zahtijeva JavaScript. Ovaj preglednik ne podržava JavaScript ili su skripte blokirane.

Da biste provjerili podržava li vaš preglednik JavaScript ili da biste omogućili skripte, pogledajte mrežnu pomoć preglednika.Prijavite se na Microsoftov račun