Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
AI for K-12 Resource Submission
Please use this form to suggest resources for the curated AI for K-12 Resource Directory. The directory is part of the AI4K12 project; see our home page at https://AI4K12.org
Prijavite se na Google da biste spremili svoj napredak. Saznajte više
E-pošta *
Name of the resource *
URL for this resource *
Author(s) of the resource
Type of resource *
Area of AI addressed *
Obavezno
One paragraph description of the resource
Graphic to illustrate the resource (optional)
Recommended grade(s)
Submitter's name *
Kopija vaših odgovora poslat će se na adresu koju ste naveli.
Podnesi
Izbriši obrazac
Nikada ne šaljite zaporke putem Google obrazaca.
Google nije izradio niti podržava ovaj sadržaj. Prijava zloupotrebe - Uvjeti pružanja usluge - Pravila o privatnosti