Nyandak URL anu aman ngalangkungan proxy non-aman diwagel.

Proxy ieu dijalankeun dina server non-aman, anu hartosna yen nyandak halaman tina server aman henteu diijinkeun. Bahayana nyaeta yen nunganggo sareng server akhir meureun percanten yen aranjeuna ngagaduhan koneksi anu aman antara aranjeuna, padahal hubungan antara nunganggo sareng Proxy ieu henteu aman tiasa aya nu ngintip. kitu sababna urang kedah gaduh server anu aman, saparantos sadaya.

Proxy ieu kudy dijalankeun dina server anu aman sateuacan diizinkeun kanggo nyandak halaman tina server aman sanesna.


CGIProxy 2.1.12 - ampihan - safety Uihan deui