CGIProxy

Rozpocznij przeglądanie stron używając proxy opartego na skryptach CGI. Wpisz adres URL poniżej. Tylko adresy HTTP i FTP są obsługiwane. Nie wszystkie funkcje będą działać (np. niektóre aplety Java), ale większość stron będzie OK.