CGIProxy

وب‌گردی را از طریق CGIPROXY با وارد کردن آدرس اینترنتی در جعبه پایین شروع کنید. فقط آدرس‌های اینترنتی HTTP و FTP پشتیبانی می‌شوند. تمامی امکانات صفحه اجرا نخواهند شد (همانند: بعضی از جاوا اپلت‌ها)، اما بیشتر صفحه‌ها مشکلی نخواند داشت.


مدیریت کوکی‌ها


CGIProxy 2.1.12 - دانلود - ایمنی راه‌اندازی مجدد